Liên Kết Thiết Bị Giá Rẻ

Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google
-


Gởi Ðề Tài Mới  Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
Tuổi 26-06-2009, 08:41 PM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
TS Gateway Server (Windows Server 2008 Terminal Services Gateway Server)
TS Gateway Server
(Windows Server 2008 Terminal Services Gateway Server)

I. Giới thiệu
TS Gateway là một role service của Windows Server 2008 cho phép remote user dùng Remote Desktop Connection (RDC) kết nối với tài nguyên trong mạng LAN thông qua mạng Internet mà không cần đến VPN. TS Gateway đóng gói dữ liệu Remote Desktop Protocol (RDP) qua kênh SSL của giao thức HTTPs. Vì TS Gateway truyền dữ liệu RDP đến port 443 nên có thể vượt qua firewall chặn port 3389 (port được dùng trong kết nối RDP).

Bài lab gồm các bước sau:
1. Cài đặt Stand-alone root CA
2. Xin Server Authentication certificate cho máy TS Gateway server
3. Cài đặt TS Gateway role service
4. Cấu hình Terminal Services client

II. Chuẩn bị
Mô hình gồm máy:
- Máy DC (W2K8)
- Máy TS Gateway server (W2K8)
- Máy Terminal Services client (W2K8 hoặc Vista SP1)

+----+ 172.16.1.0/24 +------------+ 192.168.1.0/24 +--------+
| DC |------------------| TS Gateway |------------------| Client |
+----+ 1.32 1.31 +------------+ 1.31 1.39 +--------+

Địa chỉ IP:

LAN
Cross
DC (PC32)

disabled
IP/SM: 172.16.1.32
DG: 172.16.1.31
DNS: 172.16.1.32
TS Gateway Server (PC31)
IP/SM: 192.168.1.31
DG: 192.168.1.200
DNS: trống
IP/SM: 172.16.1.31
DG: trống
DNS: 172.16.1.32
Client (PC39)
IP/SM: 192.168.1.39
DG: 192.168.1.200
DNS: 203.162.4.191

disabled

Máy DC (pc32.nhatnghe32.local):
- tạo user account u1 (password=123)
- tạo group TS Gateway
- add user u1 vào group Remote Desktop Users và TS Gateway
- Enable Remote Desktop
- Chỉnh Default Domain Controllers Policy -> User Rights Assignment: Add group Remote Desktop Users vào policy Allow log on through Terminal Services

Máy TS Gateway server join domain (pc31.nhatnghe32.local).

III. Thực hiện
1. Cài đặt Stand-alone root CA (thực hiện trên máy TS Gateway server)
B1: Mở Server Manager -> Add Roles
B2: Chọn Next -> Chọn Active Directory Certificate Services -> Next -> Next

B3: Chọn Certification Authority Web Enrollment -> Chọn Add Required Role Services -> Next

B4: Chọn Standalone -> Next -> chọn Root CA -> Next -> Next -> Next -> Next -> Next -> Next -> Next -> Next

B5: Chọn Install -> Close

2. Xin Server Authentication certificate cho máy TS Gateway server (thực hiện trên máy TS Gateway server)
Chỉnh Internet Options
B1: Mở IE -> Chọn Tools -> Chọn Internet Options -> Chọn tab Security -> Chọn Local intranet -> kéo thanh trượt xuống mức Low -> OK


Request Server Authentication certificate cho máy VPN server
B2: Trên thanh địa chỉ nhập http://localhost/certsrv -> Chọn Request a certificate


B3: Chọn advanced certificate request


B4: Chọn Create and submit a request to this CA -> chọn Yes


B5: Điền các thông tin sau:
Name: pc31.nhatnghe32.local
Type of Certificate Needed: chọn Server Authentication Certificate
Chọn Mark keys as exportable
Chọn Submit -> Yes


B6: Chọn Home để về lại trang http://localhost/certsrv


Issue certificate cho VPN server
B7: Chọn Start -> Programs -> Admin Tools -> Certification Authority -> Pending Requests -> Right click lên certificate vừa request -> Chọn Issue


Install certificate
B8: Quay lại IE. Chọn View the status of a pending certificate request


B9: Chọn Server Authentication Certificate -> Chọn Yes


B10: Chọn Install this certificate -> Chọn Yes


Export certificate sang Local Computer store
B11: Chọn Start -> Run -> mmc -> OK
Chọn File -> Add/Remove Snap-in…
Chọn Certificates -> Chọn Add


B12: Chọn My user account -> Finish


B13: Chọn Add


B14: Chọn Computer account -> Next


B15: Chọn Local computer -> Finish


B15: Chọn OK


B16: Chọn Certificates – Current User -> Personal -> Certificates -> Right click certificate -> All Tasks -> Export -> Next


B17: Chọn Yes, export the private key -> Next -> Next


B18: Nhập password và confirm password -> Next -> Browse


B19: Nhập c:\tsgateway -> Save


B20: Chọn Next -> Finish -> OK


B21: Certificates (Local Computer) -> Personal -> Right click Certificates -> All Tasks -> Import… -> Next -> Browse


B22: Chọn file tsgateway.pfx -> Open


B23: Chọn Next


B24: Nhập password -> Next -> Next -> Finish -> OK


B25: Xóa certificate mọi mục đích (all purpose) (ví dụ trong hình là nhatnghe32-PC31-CA)


3. Cài đặt TS Gateway role service (thực hiện trên máy TS Gateway server)
B1: Mở Server Manager -> Roles -> Add Roles -> Next -> Chọn Terminal Services -> Next -> Next

B2: Chọn TS Gateway -> Add Required Role Services -> Next

B3: Chọn certificate pc31.nhatnghe32.local -> Next

B4: Chọn Next

B5: Add group NHATNGHE32\TS Gateway -> Next

B6: Chọn Next

B7: Chọn Allow users to connect to any computer on the network -> Next -> Next

B8: Chọn Next -> Next -> Next

B9: Chọn Install

B10: Chọn Close


4. Cấu hình Terminal Services client (thực hiện trên máy Terminal Services client)
Chỉnh hosts file
B1: Mở Windows Explorer. Mở file hosts (trong C:\Windows\System32\drivers\etc)
Thêm một dòng với nội dung: Địa-chỉ-IP-card-LAN-máy-VPN-server tên-máy-VPN-server


Download CA certificate về máy client
B2: Mở IE. Đưa địa chỉ http://pc31.nhatnghe32.local vào Trusted sites
B3: Trên thanh địa chỉ nhập http://pc31.nhatnghe32.local/certsrv -> Chọn Turn on automatic Phishing Filter -> OK
B4: Chọn Download a CA certificate, certificate chain, or CRL


B5: Chọn Download CA certificate

B6: Chọn Open

B7: Chọn Install Certificate… -> Next

B8: Chọn Next -> Finish -> OK -> OK


Copy CA certificate vào Local Computer, Trusted Root Certification Authority store
B9: Chọn Start -> Run -> mmc
Đưa Certificates – Current User và Certificates (Local Computer) vào console

B10: Chọn Certificates – Current User -> Intermediate Certification Authorities -> Certificates
Right click CA certificate -> Copy

B11: Chọn Certificates (Local Computer) -> Trusted Root Certification Authorities
Right Click Certificates -> Paste

B12: Xán nhận CA certificate đã được đưa vào Local Computer store

B13: Start -> Programs -> Accessories -> Remote Desktop Connection -> Options

B14: Chọn tab Advanced -> Settings

B15: Chọn Use these TS Gateway server settings -> Mục Server name: nhập pc31.nhatnghe32.local -> OK

B16: Chọn tab General -> nhập địa chỉ IP máy DC (172.16.1.32) -> Connect

B17: Nhập nhatnghe32\u1 và password -> OK -> Kết nối thành công
Châu Tuấn
  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Gửi trả lời


Công Cụ
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Hình Cảm xúc đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt
Bây giờ là 11:57 PM. Giờ GMT +7Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.